Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Dynamika i energia połączone z wysokimi kompetencjami gwarantują zarówno indywidualne podejście do każdego klienta, jak też wysoką jakość świadczonych usług.

Typowe usługi dla klientów indywidualnych:

W ramach pomocy prawnej świadczonej dla klientów indywidualnych Kancelaria oferuje usługi z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego i prawa pracy. W zakresie usług oferowanych przez Kancelarię znajduje się m. in.:

 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądami powszechnymi
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
 • sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych
 • przygotowanie i opiniowanie umów
 • reprezentowanie w czasie negocjacji
 • sporządzanie opinii prawnych
 • wsparcie prawne w procesie kupna lub sprzedaży nieruchomości

 

Typowe usługi dla przedsiębiorców:

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria oferuje przedsiębiorcom:

 • kompleksowe wsparcie prawne w ramach stałej obsługi
 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa autorskiego i prawa pracy
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
 • przygotowanie i opiniowanie indywidualnych jak też zbiorowych dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym wypowiedzenia umowy o pracę, regulaminu pracy i układów zbiorowych
 • przygotowanie i opiniowanie regulaminów stron internetowych, polityki prywatności i polityki cookies
 • sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych
 • przygotowanie i opiniowanie uchwał organów osób prawnych
 • przygotowanie i opiniowanie umów wszelkiego rodzaju
 • sporządzanie opinii prawnych
 • pomoc w trakcie wyboru optymalnej formy działalności gospodarczej
 • reprezentowanie w czasie negocjacji
 • reprezentowanie w trakcie przeprowadzenia procesu rejestracji działalności gospodarczej

Kancelaria obsługuje szeroki zakres branż, począwszy od tradycyjnych – takich jak np. budownictwo, nieruchomości, czy gastronomia, po całkiem nowatorskie jak np. nowoczesna bankowość elektroniczna, czy rozwiązania w chmurze (SaaS). Dostarczamy też wsparcia prawnego dynamicznie działającym na rynku firmom wydawniczym.