Rozliczenie za usługi świadczone przez Kancelarię jest każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy i zakresu oczekiwanego wsparcia prawnego. Kwota wynagrodzenia uwzględnia podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką, która aktualnie wynosi 23%.

Możliwe są następujące sposoby rozliczeń:

rozliczenie ryczałtowe – obejmuje wynagrodzenie w niezmiennej wysokości w przypadku stałej obsługi prawnej lub za całość prowadzonej sprawy w danej instancji

rozliczenie godzinowe – obejmuje wynagrodzenie uzależnione od ilości przepracowanych godzin, ilość godzin każdorazowo zaokrąglana jest w górę, na życzenie Klienta może uwzględniać różną stawkę godzinową przy wykonywaniu czynności merytorycznych i czynności technicznych

rozliczenie ryczałtowo-godzinowe – obejmuje ryczałtowo ustaloną kwotę za dokonanie określonych czynności oraz stawkę godzinową za czynności dodatkowe lub czynności dokonywane po wyczerpaniu limitu czasowego określonego w części ryczałtowej

Zasadą Kancelarii jest dążenie do minimalizacji kosztów po stronie Klienta wraz z dostarczaniem mu najlepszej możliwej wartości dodanej. To, oprócz pełnego profesjonalizmu obsługi, bardzo cenią sobie dotychczasowi Klienci.